یه روز بی هیچ دلیلی، به سرم زد که آلمانی یاد بگیرم. همینجوری بود همش. نه میخاستم مهاجرت کنم نه دوست آلمانی داشتم نه هیچ چیز دیگه.
سریع رفتم یه دفتر خیلی ارزون‌ خریدم ۲ هزار تومن
بعد شروع کردم به یادگیری زبان آلمانی از روی زبانی که بلد نبودم (انگلیسی) 😂
از روی اپلیکیشن Duolingo یاد میگرفتم. 
نکته ی قابل توجه اینه که اون اوایل خودمم نمیدونستم دارم چیکار میکنم، دقیییییقا هیچی نمیفهمیدم. کلا تا ۳ ماه خودمو گذاشته بودم سر کار ظاهرا.
کم کم بعد از گذشت ۳ ماه، یه سری از الگوهای این زبان رو یاد گرفتم. اینجوری شد که اگه نصف یه جمله رو بهم میدادن، میتونستم نصف دیگش رو حدس بزنم.
بعد همین زبان آلمانی یاد گرفتنم، باعث شد با یه فرد خیلی مهم و تاثیر گذارِ زندگیم آشنا بشم، و از ایشون جدای از یاد گرفتن زبان انگلیسی و آلمانی، خیلی چیزای دیگه مربوط به روابط، سبک زندگی، سلامتی و... یاد گرفتم.
خدا به همه ی شما یکی از اینا بده :)
این دفتر رو تا آخر عمر پیش خودم نگه میدارم. بعد میذارم ارث برسه یه نوه هام :)))
#آلمانی #German #deutsch 
#زبان #رشد
kianashnad_fa یه روز بی هیچ دلیلی، به سرم زد که آلمانی یاد بگیرم. همینجوری بود همش. نه میخاستم مهاجرت کنم نه دوست آلمانی داشتم نه هیچ چیز دیگه.
سریع رفتم یه دفتر خیلی ارزون‌ خریدم ۲ هزار تومن
بعد شروع کردم به یادگیری زبان آلمانی از روی زبانی که بلد نبودم (انگلیسی)
از روی اپلیکیشن Duolingo یاد میگرفتم.
نکته ی قابل توجه اینه که اون اوایل خودمم نمیدونستم دارم چیکار میکنم، دقیییییقا هیچی نمیفهمیدم. کلا تا ۳ ماه خودمو گذاشته بودم سر کار ظاهرا.
کم کم بعد از گذشت ۳ ماه، یه سری از الگوهای این زبان رو یاد گرفتم. اینجوری شد که اگه نصف یه جمله رو بهم میدادن، میتونستم نصف دیگش رو حدس بزنم.
بعد همین زبان آلمانی یاد گرفتنم، باعث شد با یه فرد خیلی مهم و تاثیر گذارِ زندگیم آشنا بشم، و از ایشون جدای از یاد گرفتن زبان انگلیسی و آلمانی، خیلی چیزای دیگه مربوط به روابط، سبک زندگی، سلامتی و... یاد گرفتم.
خدا به همه ی شما یکی از اینا بده :)
این دفتر رو تا آخر عمر پیش خودم نگه میدارم. بعد میذارم ارث برسه یه نوه هام :)))
#آلمانی #German #deutsch
#زبان #رشد - 12-07-2019 13:02:36