.
.
باشد که به غروب جمعه فکر نکنیم...
تعدادی از استادای این عرصه
#نئو_هستم .
.
پ.ن : به لسیتی که توش سیاهپوست نیست چی میگن😎
.
.
.
.
.
.
#marlonbrando #jacknicholson #tomhanks #joaquinphoenix #alpacino #robertdeniro #cinema #hollywood #celebrity #clinteastwood #actor #blackandwhite
realmoviefun .
.
باشد که به غروب جمعه فکر نکنیم...
تعدادی از استادای این عرصه
#نئو_هستم .
.
پ.ن : به لسیتی که توش سیاهپوست نیست چی میگن
.
.
.
.
.
.
#marlonbrando #jacknicholson #tomhanks #joaquinphoenix #alpacino #robertdeniro #cinema #hollywood #celebrity #clinteastwood #actor #blackandwhite - 12-07-2019 14:11:01